Vežbaonica

Pregled rezultata i statistika

statistics

Android kviz v1.7

  android

Pravilnik takmičenja

 

STEM Discovery Week 2018

 

 

Bilten takmičenja 2014

 

Bilten2014

Linkovi

ETS Tesla Nis

ETS Mihajlo Pupin

 Prva tehnicka Kragujevac

ST PTT Beograd

Održani stručni skupovi u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu

Kragujevac 1 Kragujevac 2
Kragujevac, 29.11.2014. (galerija slika)

 

Kao zvanični početak ovogodišnjeg takmičenja Tesla Info Kup 2015, u Kragujevcu, u prostorijama Prve tehničke škole, 29.11.2014. godine održan je akreditovani stručni skup pod nazivom “Moodle I Android platforma I organizaciji I realizaciji takmičenja učenika”. Stručni skup je namenjen pre svega nastavnicima koji predaju informatičke sadržaje u osnovnim školama, ali to ne znači da je od manjeg interesa i svima onima koji u svom radu sa decom, na bilo kom nivou učenja, koriste informacione tehnologije kako na časovima rednovne nastave, tako i u organizaciji dodatnog rada i učeničkih takmičenja.

U prvom, plenarnom delu izlagači Violeta Dimić, Milena Krstić I Nikola Lilić napravili su osvrt na ciljeve I saržaje takmičenja Tesla Info Kup. Objašnjeni su kriterijumi bodovanja I rangiranja na pojedinim nivoima takmičenja, a poseban akcenat stavljen je na ovogodišnji novitet – uvođenje opštinskog nivoa takmičenja. Odluku o uvođenju opštinskog nivoa, organizacioni odbor takmičenja dodneo je na zahtev mnogobrojnih korisnika u protekloj sezoni sa ciljem daljeg omasovljenja, ali I podizanja regularnosti plasmana na regionalni nivo.

U nastavku plenarnog dela skupa napravljen je pregled postignuća u prethodnom poriodu realizacije. Poseban akcenat stavljen je na prezentaciju razvoja metoda takmičenja sa stanovištakorišćenih tehnologija, upravljanog četvorogodišnjim iskustvom u realizaciji.

U radioničarskom delu skupa koji je usledio, učesnicima je prezentovan izrađen elektronski nastavni materijal kojim su pokrivena sva pitanja iz baze pitanja takmičenja, a kroz koji se išlo I korak dalje sa ciljem buđenja I zadovoljenja radoznalosti u istraživanju informatičkih sadržaja.

Beograd 2 Beograd 6
Beograd, 06.12.2014. (galerija slika)

 

Skupovi sa istim scenariom održani su I u Beogradu, 06.12.2014. u prostorijama Srednje tehničke PTT škole, kao I u Novom Sadu narednog dana, 07.12.2014. u sali ETŠ “Mihajlo Pupin”. Ukupan broj učesnika na sva tri skupa bio je oko 250.

Skupovima u sva tri grada prisustvovali su i predstavnici ovogodišnjih organizatora opštinskih takmičenja. Pored Prve tehničke škole iz Kragujevca, za region Zapadne Srbije to će biti Elektro-saobraćajna tehnička škola "Nikola Tesla" iz Kraljeva, Tehnička škola Novi Pazar i Tehnička škola iz Užica.

Za regiona Beograda i okoline, kao centri opštinskih takmičenja određeni su ST PTT škola iz Beograda, Školski centar "Nikola Tesla" Vršac, Tehnička škola Šabac i Tehnička škola Smederevo.

Za region Vojvodine, izvesni kao domaćini opštinskih takmienja su ETŠ „Mihajlo Pupin“ Novi Sad, Tehnička škola Bečej, STŠ "Mihajlo Pupin" iz Kule, a u toku su dogovori još sa jednim opštinskim centrom.

Novi Sad 4 Novi Sad 5

 

Prezentacije sa održanih stručnih skupov mogu se preuzeti sa sledećih linkova:

Završni u seriji od četiri skupa održaće se 13.12.2014. u Nišu u elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“.