Blog korisnika: Administrator sajta

Slika Administrator sajta
napisao/la Administrator sajta - ponedeljak, 16. decembar 2013., 02:50
Bilo kom na svetu

Način realizacije takmičenja

U prvoj fazi takmičenja (školski nivo) cilj je da se što veći broj učenika uključi u takmičenje. Svaki učenik se takmiči za sebe izradom testa na Moodle sistemu za učenje. Stoga je na Moodle sistemu elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ iz Niša postavljen kurs za vežbanje u okviru koga postoji forum za pitanja i predloge, kao  i test za vežbanje koji se formira slučajnim odabirom iz baze od nekoliko stotina raspoloživih pitanja. 

Ove godine su predviđena opštinska takmičenja kao druga faza Tesla Info Kupa 2015. Planirano je da se održi po četiri opštinska takmičenja u svakom od regiona. U toku su dogovori sa školama, budućim domaćinima opštinskih smotri. Na opštinskim smotrama će se takmičiti po 30 timova koji su se plasirali iz faze školskih kvalifikacija. 

U trećoj i četvrtoj fazi takmičenja (regionalni i republički nivo) učenici se takmiče u timovima. Tim čine dva učenika koji moraju biti iz iste škole. Jedan član tima učestvuje u takozvanom Moodle Info Testu:

  • Moodle Info Test je elektronski test tokom koga svaki učesnik dobija svoj set pitanja formiran sličajnim odabirom (određeni broj pitanja iz svake od četiri tematske kategorije pitanja) i ima na raspolaganju 45 minuta da pruži odgovore.

Drugi član tima se takmiči u disciplini Android Kviz. Android kviz će zameniti dosadašnji SMS kviz, što ujedno i predstavlja najveću promenu u načinu realizacije takmičenja u odnosu na prethodne godine održavanja.

  • Android kviz je klasično kviz takmičenje sa javnim pitanjima i odgovorima. Učenici koji učestvuju u kvizu će biti u mogućnosti da sa sajta organizatora preuzmu Android aplikaciju putem koje će slati odgovore na pitanja tokom kviza prostim pritiskom na taster sa rednim brojem izabranog odgovora.

Oba dela takmičenja imaju podjednaki udeo u ukupnom plasmanu. Način bodovanja detaljno je objašnjen u pravilniku takmičenja, a biće prezentovan i na stručnim skupovima koji će se održati u pripremnoj fazi takmičenja.

[ Izmenjeno: ponedeljak, 1. decembar 2014., 03:17 ]
 
Bilo kom na svetu

Tesla Info Kup 2014

Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ iz Niša kao idejni tvorac, u partnerstvu sa Pedagoškim društvom informatičara Srbije - Niš, a uz podršku Ministarstva spoljnje u unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije, organizator je Tesla Info Kupa, takmičenja namenjenog učenicima sedmog i osmog razreda osnovnih škola. Nezavidan status koji informatičko obrazovanje ima u osnovnim školama, a čija je posledica nezadovoljavajući stepen informatičkog obrazovanja po završetku osmog razreda, nametnuli su ideju organizacije jednog ovakvog takmičenja. Prvenstveni cilj takmičenja je popularizacija informacionih i komunikacionih tehnologija, razvijanje interesovanja i podsticanje motivacije učenika za izučavanjem ovih naučnih disciplina, kao i otkrivanje učenika sa posebnim sklonostima.

U cilju poboljšanja kvaliteta, unapređenja i daljeg širenja takmičenja, školske 2013/2014. godine Tesla Info Kup se realizuje kroz projekat "Informaciono komunikacione tehnologije u službi takmičenja učenika osnovnih škola iz oblasti računarstva i informatike". Prepoznavanje uloge i značaja našeg takmičenja od strane Ministarstva spoljnje u unutrašnje trgovine i telekomunikacija Republike Srbije je još jedan pokazatelj da zajedničkim snagama treba da doprinesemo realizaciji opštih ciljeva ovog takmičenja koji su izdvojeni kao nacionalni.

Informacija za nastavnike

Za nastavnike osnovnih i srednjih škola predviđeni su akreditovani Stručni skupovi - konferencije, koji će se realizovati u svim centrima održavanja okružnih takmičenja Tesla Info Kup.

22.12.2013. godine će se u prostorijama ETŠ Nikola Tesla u Nišu održati stručni skup "Informaciono komunikacione tehnologije u službi takmičenja učenika" u terminu 14:00 do 20:00č.

Tokom stručnog skupa, pored ostalog, učesnici će se upoznati sa izmenama u metodama izvođenja takmičenja planiranim u cilju podizanja kvaliteta.

[ Izmenjeno: ponedeljak, 16. decembar 2013., 04:08 ]